Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

28/09/2020

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 362 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/09/2020 đến hết ngày 24/10/2020

– Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Sở Y tế Phú Yên – 04 Tố Hữu, phường 9,TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020 Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Vị trí và nhu cầu tuyển dụng:

– Phiếu đăng ký dự tuyển:

Nguồn tin: soyte.phuyen.gov.vn