Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021

05/08/2021

Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 659 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/08/2021 đến hết ngày 02/09/2021

– Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Phú Yên, số 04 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

***** Tài liệu ôn tập:

– Bác sĩ Y học dự phòng

– Bác sĩ đa khoa

– Chẩn đoán hình ảnh

– Gây mê

– Điều dưỡng

– Y sĩ đa khoa

– Xét nghiệm

Nguồn tin: soyte.phuyen.gov.vn