Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021

22/07/2021

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/07/2021 đến hết ngày 23/08/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. Số 34 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: dohquangtri.gov.vn