Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021

07/12/2021

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 03/01/2022

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn