Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu ĐKDT viên chức ngành y tế năm 2022

28/07/2022

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành y tế, như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

>>>>> Xem thêm: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022