Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

04/07/2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/07/2020 đến hết ngày 31/07/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn