Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021

28/09/2021

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/09/2021 đến hết ngày 19/10/2021

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn