Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kỹ thuật Y hạng IV 6 tháng cuối năm 2020

20/04/2021

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kỹ thuật Y hạng IV 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/04/2021 đến hết ngày 18/05/2021

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kỹ thuật Y hạng IV 6 tháng cuối năm 2020 Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kỹ thuật Y hạng IV 6 tháng cuối năm 2020 Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức Kỹ thuật Y hạng IV 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn tin: