Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

08/08/2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/08/2020 đến hết ngày 08/09/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

Nguồn tin: soytetuyenquang.gov.vn