Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng bổ sung viên chức y tế xã, phường, thị trấn năm 2021

19/11/2021

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng bổ sung viên chức y tế xã, phường, thị trấn năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 18/12/2021

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn