Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

18/08/2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 342 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 15/09/2020

– Địa điểm: Văn phòng Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn