Tạp chí Cộng Sản tuyển dụng viên chức năm 2021

17/02/2021

Thực hiện Kết luận 86-KL/TW, ngày 24-1-2014, của Bộ Chính trị; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 5-12-2017, của Chính phủ và Nghị quyết cuộc họp Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, ngày 8-2-2021, về thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại Tạp chí Cộng sản (Cơ quan Thường trực miền Trung –Tây Nguyên), Tạp chí Cộng sản thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển

– Sinh viên (giới tính: nam) tốt nghiệp đại học tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước được công nhận về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật với các điều kiện sau đây:

+ Có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học; Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi.

+ Thuộc chuyên ngành: Chính trị học.

+ Thuộc các cơ sở giáo dục đại học: trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên (từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi) tính đến tháng 2 năm 2021.

+ Có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) phục vụ cho công tác chuyên môn.

+ Ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, được kết nạp Đảng trong trường đại học, có kinh nghiệm nghiên cứu lý luận, viết bài (có nhiều bài viết đã được đăng) trên các tạp chí uy tín, đạt các giải thưởng cao trong nghiên cứu khoa học, sử dụng thành thạo một ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc).

II. Hình thức, nội dung tuyển dụng

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

a. Xét kết quả học tập, nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển bảo đảm theo các tiêu chuẩn quy định tại Mục I Thông báo này.

b. Phỏng vấn:

– Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn về kết quả học tập sẽ được phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và một số kỹ năng mềm phù hợp với cán bộ biên tập của Tạp chí Cộng sản.

– Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

III. Số lượng cần tuyển dụng

01 cán bộ làm việc tại Cơ quan Thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản (trụ sở tại thành phố Đà Nẵng).

IV. Việc làm cho vị trí cần tuyển dụng

– Nghiên cứu lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học (nghiên cứu đề tài khoa học, nghiên cứu để viết bài công bố trên Tạp chí Cộng sản, hội thảo khoa học).

– Tổng kết thực tiễn các ngành, địa phương.

– Tổ chức, biên tập bài viết của các cộng tác viên để công bố trên Tạp chí Cộng sản.

– Ngạch bậc được bổ nhiệm là biên tập viên.

V. Chế độ, chính sách ưu đãi

1. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tập sự trong thời gian ít nhất là 3 tháng và không quá 12 tháng, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng. Thời gian tập sự cụ thể do Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản quyết định. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm theo quy định (xếp bậc 1, hệ số lương 2,34).

VI. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (đăng trên: http://www.tapchicongsan.org.vn).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

– Bản sao công chứng hợp lệ giấy khai sinh; chứng minh nhân dân/căn cước công dân; các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập đại học, sau đại học; các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Bản photocopy các công trình nghiên cứu khoa học (bìa, mục lục và toàn văn công trình nghiên cứu) đã được công bố trong thời gian học ở bậc đại học và sau đại học (nộp bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt đối với các công trình viết, công bố bằng tiếng nước ngoài).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong 6 tháng gần đây tính đến ngày 10-2-2021.

– 3 ảnh 4 x 6 chụp trong 6 tháng gần nhất tính đến ngày 10-2-2021.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.

2. Hồ sơ đối với ứng viên trúng tuyển

– Phiếu lý lịch tư pháp do sở tư pháp nơi thường trú cấp.

VII. Xác định thí sinh trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển biên tập viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao nhất trong phạm vi 1 chỉ tiêu tuyển dụng.

– Có kết quả thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị và lý lịch bảo đảm theo quy định.

VIII. Trình tự, thủ tục tuyển dụng

1. Tạp chí Cộng sản đăng thông báo này công khai trên Báo Nhân dân; đồng thời đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử (http://www.tapchicongsan.org.vn).

2. Người tham gia dự tuyển nộp 1 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông báo này) trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.

3. Sau khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển, Tạp chí Cộng sản thành lập Hội đồng tuyển dụng và xác định người trúng tuyển theo quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển có trách nhiệm mang bản chính hồ sơ đến Văn phòng (Phòng Tổ chức – Nhân sự), Tạp chí Cộng sản để đối chiếu.

Tạp chí Cộng sản sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi xác định người trúng tuyển và ra quyết định tuyển dụng.

4. Hủy bỏ kết quả tuyển dụng

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, nếu người trúng tuyển không đến nhận việc thì Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản có quyền ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng và có thể tuyển dụng người có kết quả xét tuyển liền kề.

IX. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

– Ứng viên gửi hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện đến Văn phòng (Phòng Tổ chức – Nhân sự), Tạp chí Cộng sản. Số 28 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Chỉ nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 16-2-2021 đến hết ngày 16-3-2021 (tính theo dấu bưu điện).

– Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển; không thu lệ phí xét tuyển.

X. Thời gian và địa điểm phỏng vấn

– Thời gian phỏng vấn: dự kiến vào nửa sau tháng 3-2021.

– Địa điểm phỏng vấn: Tạp chí Cộng sản

– Địa chỉ: Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.tapchicongsan.org.vn