Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2021

07/04/2021

Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

– 01 viên chức

– Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Biên tập viên

2. Mô tả công việc, yêu cầu:

2.1. Tiêu chuẩn vể trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, xuất bản từ 03 năm trở lên;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Sơ cấp lý luận chính trị trở lên;

2.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

– Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công nhân, công đoàn, an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời nắm được những thành tựu mới, các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;

– Thành thạo hoạt động nghiệp vụ, kiến thức về công nhân, công đoàn, an toàn, vệ sinh lao động, xã hội học và vận dụng có hiệu quả vào việc biên tập.

3. Hình thức tuyển: Thi tuyển

– Vòng 1: Thi trắc nghiệm

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 7/5/2021

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về công đoàn, người lao động và kiến thức về Biên tập viên. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: 30 câu hỏi ngoại ngữ là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 60 phút.

Một số trường hợp miễn thi nếu có một trong các điều kiện sau:

a, Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b, Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Vòng 2: Phỏng vấn:

+ Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 7/5/2021

+ Nội dung: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành tùy theo vị trí tuyển dụng.

4. Đăng ký dự tuyển

4.1. Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo);

– Sơ yếu lý lịch của người dự tuyển;

– Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản photo công chứng);

– Giấy khai sinh (bản photo công chứng);

– Chứng minh nhân dân (bản photo công chứng);

– Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng (bản photo công chứng);

– Các chứng chỉ, văn bằng khác về tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác nếu có (bản photo công chứng);

4.2. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 05/05/2021 (theo dấu bưu điện).

4.3. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Hành chính – Trị sự, Tạp chí Lao động và Công đoàn

Địa chỉ: Tầng 3, số 175 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.37366787

Fax: 024.37330191

Email: tc.ldcd@gmail.com

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển.

Nguồn tin: cuocsongantoan.vn