Thành ủy Việt Trì, Phú Thọ thi tuyển công chức năm 2020

04/04/2020

Thành ủy Việt Trì thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí, chuyên ngành tuyển dụng:

STT Vị trí việc làm Số lượng Ngành, chuyên ngành đào tạo
1 Chuyên viên Kiểm tra viên 01 Đại học chuyên ngành kế toán, Quản lý đất đai
2 Chuyên viên về công tác Đoàn thanh niên 01 Đại học chuyên ngành Thanh thiếu niên, Giao thông

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Không thuộc các đối tượng sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành, chuyên ngành đào tạo theo vị trí việc làm cần tuyển. Đối với các trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với người dự tuyển công chức,  làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

* Tiêu chuẩn khác

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc trong cơ quan, đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải có ngoại hình cân đối, không dị tật, để đáp ứng yêu cầu hoạt động chính trị – xã hội; đối với vị trí việc làm tại các tổ chức chính trị – xã hội phải có khả năng tổ chức các hoạt động phong trào, khả năng thanh vận.

– Đăng ký dự tuyển vào vị trí làm chuyên viên về công tác đoàn thanh niên: Yêu cầu không quá 25 tuổi.

– Đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy: Yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

–  Phiếu đăng ký dự tuyển;

–  Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

– Bản sơ yếu lý lịch 2C-TCTW;

– Bản phô tô giấy khai sinh, hộ khẩu;

– Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (xuất trình bản chính để kiểm tra khi có yêu cầu);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: từ ngày 25/3/2020 đến hết 23/4/2020, tại Ban Tổ chức Thành ủy Việt Trì

6. Thời gian, địa điểm sơ tuyển: Ngày 25/4/2020, tại Ban Tổ chức Thành ủy Việt Trì

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến trong tháng 5/2020 tại Trường Đại học Hùng Vương.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức Thành ủy Việt Trì để đăng ký nộp hồ sơ và dự sơ tuyển; Điện thoại liên hệ: 02103849722 (trong giờ hành chính)

Nguồn tin: viettri.gov.vn