Tỉnh uỷ Quảng Ninh tuyển dụng công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH năm 2023

25/12/2023

Thực hiện Kế hoạch số 360-KH/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 50 chỉ tiêu, trong đó:

– 02 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

– 15 chỉ tiêu thuộc thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh (yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP);

– 33 chỉ tiêu thuộc diện tuyển dụng thông thường (yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, trừ các ngành, chuyên ngành: Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Giao thông, Logictics, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Bác sĩ).

* Ngoài 02 chỉ tiêu đăng ký theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP nêu trên, ở tất cả các vị trí còn lại, nếu có hồ sơ vừa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và vừa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, thì sẽ thực hiện xét tuyển trước, nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng thì mới thực hiện thi tuyển đối với các hồ sơ còn lại).

(Chi tiết theo phụ biểu số 01 kèm theo).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Điểm đ Khoản 20 Điều 1 Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn khác

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 2.1 của Thông báo này, người đăng ký dự tuyển tại một số vị trí tuyển dụng đặc thù phải đáp ứng thêm một số điều kiện, tiêu chuẩn khác, cụ thể:

* Đối với vị trí tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao:

(i1) Sinh viên đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

(i2) Sinh viên tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
* Đối với vị trí tuyển dụng tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, thị ủy, thành ủy, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ; trường hợp chưa là đảng viên thì phải được xác minh lý lịch rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để phát triển đảng và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

* Đối với vị trí tuyển dụng thuộc Đoàn thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện, độ tuổi tuyển dụng không quá 25 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

(1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm hoặc tải về từ trang thông tin điện tử https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc);

(2) Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng; các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng nguồn nhân lực chất lượng cao tại mục 2.2 của Thông báo này. Đối với các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp (không thuộc diện cử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) phải được dịch ra tiếng Việt và có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(3) Bản sao có công chứng giấy khai sinh;

(4) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

(5) 05 phong bì có dán tem, ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc.

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 23/01/2024
(trong giờ hành chính).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương nào thì trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ tại đó (mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng). Khi có bất cứ vướng mắc, khó khăn nào trong việc nộp hồ sơ hoặc xác định hồ sơ đủ điều kiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký dự tuyển, người đăng ký dự tuyển báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để có chỉ đạo, hướng dẫn xử lý kịp thời qua số điện thoại 080.33187 (trong giờ hành chính).

Cơ quan, đơn vị, địa phương được phê duyệt nhu cầu tuyển dụng chịu trách nhiệm bố trí người có đủ thẩm quyền trực, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ; cung cấp số điện thoại của người tiếp nhận hồ sơ để người dự tuyển liên hệ khi cần thiết; chịu trách nhiệm thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn để phát triển đảng (đối với trường hợp chưa là đảng viên) và kết luận tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ đối với người đăng ký dự tuyển (bao gồm trường hợp là đảng viên hoặc chưa là đảng viên) tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, thị ủy, thành ủy và gửi báo cáo cùng các hồ sơ đăng ký dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy
(có hướng dẫn riêng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

5. Nội dung và hình thức tuyển dụng

5.1. Xét tuyển:

– Thời gian: Được diễn ra trước khi tổ chức thi tuyển.

– Đối tượng: Người đăng ký dự tuyển vừa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và vừa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

a) Nội dung xét tuyển:
– Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

– Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

b) Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5.2. Thi tuyển: Thực hiện đối với các đối tượng còn lại.

Tổ chức thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

+ Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ đối với các trường hợp sau:

(1) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

(2) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

(3) Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

* Kết quả thi vòng 1: Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện chấm phúc khảo đối với vòng thi này.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thi viết.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

c) Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đủ các điều kiện sau đây:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển, thi tuyển

– Thời gian: Dự kiến trong Quý I năm 2024.

– Địa điểm: Tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023 được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Kênh QTV1: vào khung giờ 18h45-18h55 các ngày 25-27/12/2023; Kênh QNR1: vào khung giờ 06h30-07h30 hoặc 16h00-18h00 các ngày 25-27/12/2023; Báo in Quảng Ninh: các số báo ngày 25-27/12/2023) và chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (https://www.quangninh.gov.vn), Báo Quảng Ninh điện tử (https://baoquangninh.vn/); Trang thông tin điện tử thành phần của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/bantochuc), đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật. Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số điện thoại 080.33187 (trong giờ hành chính), để được giải đáp, hướng dẫn.

blank

blank blank blank

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2023 (Dien 140)

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 2023 (Diện CLC, TT)

 

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn

***** CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể 2023