Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2022

05/08/2022

Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:tinhuyquangtri.vn