Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020

20/11/2020

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/11/2020

– Địa điểm: tại địa điểm đăng ký vị trí Hòa giải viên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020 Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Đơn đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên

Nguồn tin: danang.toaan.gov.vn