Tổng cục phòng, chống thiên tai – Bộ NN&PTNN tuyển dụng viên chức năm 2021

02/08/2021

Tổng cục phòng, chống thiên tai – Bộ NN&PTNN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/08/2021 đến hết ngày 01/09/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Tổng cục phòng, chống thiên tai, số 02 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.mard.gov.vn