Tổng cục Thống kê điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

06/07/2022

Tổng cục Thống kê điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 533 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Tiếp tục nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2022 đến 17 giờ ngày 03/8/2022. Các trường hợp nộp sau 17 giờ ngày 03/8/2022 đều không hợp lệ.

– Địa điểm: trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc trụ sở Cục Thống kê tỉnh, thành phố thí sinh đăng ký dự tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

***Tệp đính kèm:

– Danh mục hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 (.xlsx)

– Phiếu đăng ký dự tuyển (.docx)

– Bản cam kết xét tuyển ̣(.docx)

Nguồn tin: www.gso.gov.vn

>>>>> Xem thêm: Tổng cục Thống kê thông báo tuyển dụng công chức năm 2022