Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

13/03/2021

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 13/03/2021 đến hết ngày 12/04/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, tầng 7, tòa nhà số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: www.mic.gov.vn