Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận viên chức năm 2020

17/03/2020

Ngày 16/3/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ban hành Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức công tác tại Trung tâm Công báo – Tin học.

Số lượng tiếp nhận: 01 người (ưu tiên Nam).

Vị trí việc làm: Biên tập viên.

Điều kiện tiêu chuẩn:

– Viên chức đang giữ ngạch Phóng viên hoặc Biên tập viên (hạng III).

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên.

– Có phẩm chất đạo đức tốt.

– Trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hình thức: Tiếp nhận không qua thi tuyển.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận Hồ sơ: Phòng Hành chính tổ chức – Quản trị tài vụ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3871.738

Nguồn tin: backan.gov.vn