Trung tâm Công nghệ Sinh học, Sở NN&PTNT TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

24/11/2022

Trung tâm Công nghệ Sinh học, Sở NN&PTNT TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 14/12/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Đào tạo, Trung tâm Công nghệ Sinh học

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

 Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hcmbiotech.com.vn