Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2

27/09/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:  03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 27/10/2023

– Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở TN&MT tỉnh Tiền Giang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank blank

blank blank

 

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: stnmt.tiengiang.gov.vn