Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

26/05/2020

Căn cứ Kế hoạch số 202 /KH-CNTT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh năm 2020; Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn, vị trí tuyển dụng

– Số lượng: 03 người
– Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên, Chuyên viên pháp chế và Giảng viên tiếng Hàn Quốc.
– Vị trí tuyển dụng: 
+ Kế toán viên: 01 người
+ Chuyên viên pháp chế: 01 người
+ Giảng viên tiếng Hàn Quốc: 01 người

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Tuổi đời dự tuyển không quá 45 tuổi.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng có xác nhận cơ quan chính quyền địa phương.
– Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận (từ bệnh viện huyện, quận hoặc tương đương trở lên).

III. Yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

1. Kế toán viên
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên và có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực chuyên môn.
b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương Bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

2. Chuyên viên pháp chế
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên.
b) Có chứng chỉ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 (B1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

3. Giảng viên tiếng Hàn Quốc
a) Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Hàn Quốc trở lên. Ưu tiên ứng viên đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ hoặc đang là nghiên cứu sinh.
b) Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
c) Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện tốt.
d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

IV. Quy định về hồ sơ
Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ, bao gồm:
 Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ;
 Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Bản sao: Giấy khai sinh; hộ khẩu; Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước;
– Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ và 2 ảnh 3×4.

V. Hình thức và nguyên tắc tuyển dụng
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:
 Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển
– Thời gian thu nhận hồ sơ: từ 07 giờ 30 phút ngày 25/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2020.
 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm CNTT Thừa Thiên Huế, số 06 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
 Điện thoại: 0234. 3823650.

Thông báo này sẽ được niêm yết tại Trung tâm CNTT tỉnh và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ: http://huecit.thuathienhue.gov.vn

Kết quả tuyển dụng sẽ thông báo cho người tham gia dự tuyển sau khi có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng./.

Nguồn tin: huecit.vn