Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

27/10/2020

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-TTĐK ngày 25/5/2020 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận về Tiếp nhận viên chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng tại Trung tâm đăng kiểm XCG Bình Thuận năm 2020.

Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng và hình thức tuyển dụng: 

1.1 Nhu cầu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

1.2 Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đặc biệt, tại các vị trí:

– 02 viên chức làm đăng kiểm viên

– 01 viên chức làm công tác tổ chức ( kiêm nhiệm vụ nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm)

– 01 viên chức làm kế toán theo dõi các khoản thu chi tiền mặt ( kiêm nhiệm vụ nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm).

2. Điều kiện cụ thể:

2.1 Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

Đủ 18 tuổi trở lên

Có phiếu đăng ký dự tuyển, lý lịch rõ ràng

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí cần tuyển

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

2.2 Điều kiện cụ thể đối với hình thức tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đặc biệt:

Ngoài các điều kiện chung, người đăng ký có ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ( không kể thời gian thử việc).

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/10/2020 đến ngày 07/11/2020.

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận, số 14 đường Từ Văn Tự, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nội dung chi tiết được niêm yết công khai tại bảng thông báo của cơ quan.

Nguồn tin: Báo Bình Thuận