Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020

06/06/2020

Căn cứ số người làm việc được giao, cơ cấu và nhu cầu sử dụng viên chức hiện có; Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 người, trong đó:

– 01 viên chức làm việc ở vị trí xúc tiến du lịch, tổ chức sự kiện

– 01 viên chức làm việc ở vị trí Thông tin và hỗ trợ khách du lịch

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ làm việc từ ngày 27/5/2020 đến ngày 25/6/2020 (30 ngày, trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Phiếu đăng ký dự tuyển đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận) kèm theo: Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc; tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đồ Sơn hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn (trụ sở số 01 Lý Thái Tổ, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).

Nguồn tin: baohaiphong.com.vn