Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020

28/07/2020

Căn cứ Kế hoạch số 690/KH-DVVL ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ về Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 và Công văn số 2182/SLĐTBXH-VP ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ý kiến Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm;

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ có nhu cầu cần tuyển dụng bổ sung viên chức. Cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020

(Đính kèm mô tả công việc và khung năng lực của các vị trí tuyển dụng).

2. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, công nghệ thông tin, giáo dục, xã hội học, báo chí truyền thông, tâm lý và các ngành khác có liên quan;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ   bậc d ng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 1 1/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ứng viên nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ. Địa chỉ số 1 0 đường 30/4, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, số điện thoại 0292.3838399.

Thời gian xét tuyển: dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2020.

Các ứng viên sau khi được tuyển dụng sẽ được phân công làm việc tại các phòng chuyên môn của Trung tâm.

Trân trọng kính chào./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Mô tả chi tiết vị trí tuyển dụng

Nguồn tin: vieclamcantho.vn