Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2021

04/08/2021

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên thông báo tuyển dụng viên chức thực hiện theo kế hoạch năm 2021 gồm các nội dung sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:

– Chuyên viên Phòng TC-HC: 01 chỉ tiêu;

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu;

– Y sĩ hạng IV: 01 chỉ tiêu.

– Quản lý cấp phát thuốc: 01 chỉ tiêu;

– Nhân viên nấu ăn: 02 chỉ tiêu;

– Nhân viên: 02 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

a. Điều kiện chung

Các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học

– Đối với vị trí việc tuyển dụng yêu cầu trình độ Đại học

+ Có trình độ Tiếng Anh bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

– Đối với vị trí việc tuyển dụng yêu cầu trình độ Trung cấp

+ Có trình độ Tiếng Anh bậc 1(A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

c. Điều kiện về trình độ đào tạo tuyển dụng:

– Đối với vị trí việc làm Chuyên viên Phòng TC-HC: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Công tác xã hội, Hành chính.

– Đối với vị trí việc làm Kế toán viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

– Đối với vị trí việc làm Y sĩ hạng IV: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành/chuyên ngành Y sĩ;

– Đối với vị trí việc làm Quản lý cấp phát thuốc: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành/chuyên ngành Dược;

– Đối với vị trí việc làm Nhân viên Nấu ăn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành/chuyên ngành Dinh dưỡng hoặc Chế biến món ăn;

– Đối với vị trí việc làm Nhân viên: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

3. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 4/8/2021 đến ngày 31/8/2021, trong giờ làm việc hành chính.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Điện thoại: 0868581116

Địa chỉ: Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Nội dung xét tuyển

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 9,10/2021

Địa điểm xét tuyển: Hội trường tầng 2, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

7. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

Nguồn tin: baodansinh.vn