Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022

11/05/2022

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ 7 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2022

– Địa điểm: Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Cần Thơ (Tầng 3, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố): số 02 Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.cantho.gov.vn