Trung tâm Giống nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021

12/01/2022

Trung tâm Giống nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 22/01/2022

– Địa điểm: Phòng Tổng hợp và kinh doanh, Trung tâm Giống nông nghiệp Cà Mau, ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: giongcamau.vn