Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021

22/11/2021

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/11/2021 đến hết ngày 08/12/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính quản trị, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, số 11A Lý Thái Tổ,phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Đề cương ôn tập

Nguồn tin: hcc.bacninh.gov.vn