TT Khai thác Hạ tầng TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2022

26/04/2022

Trung tâm Khai thác Hạ tầng TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/04/2022 đến hết ngày 26/05/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Khai thác Hạ tầng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: maibinhan1992@gmail.com