Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2021

18/10/2021

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-SNV ngày 21/6/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Công Thương và Quyết định số 1656/QĐ-SCT ngày 01/7/2021 về việc phân cấp cho Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thẩm quyền tuyển dụng viên chức.
Hiện nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh chưa nhận đủ hồ sơ cần tuyển dụng nên Trung tâm thông báo tuyển dụng viên chức (lần 3) như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 03
2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 03
– Vị trí Hành chính – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu;
– Vị trí Tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại: 01 chỉ tiêu;
– Vị trí Công tác xúc tiến thương mại: 01 chỉ tiêu
 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
a. Tiêu chuẩn:
– Vị trí Hành chính – Tổng hợp:
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Quản trị kinh doanh;
– Vị trí Tư vấn phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại:
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghiệp, Điện, Kỹ thuật điện, Điện công nghiệp;
– Vị trí Công tác xúc tiến thương mại:
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật.
– Điều kiện chung về ngoại ngữ và tin học:
Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học tương đương.
b. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Theo Điều 22 Luật viên chức.
4. Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời hạn: 05/10/2021 đến hết ngày 25/11/2021
– Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Số 3, Hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
– Điện thoại liên hệ: 0276. 3813794
– Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh.
5. Hình thức, thời gian và địa điểm xét tuyển
– Hình thức: Xét tuyển dụng viên chức.
– Thời gian xét tuyển sẽ được thông tin trên website Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh http://khuyencongtayninh.gov.vn.
– Địa điểm xét tuyển: Sẽ có thông báo sau khi hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
6Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức (lần 3) của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2021.

Nguồn tin: khuyencongtayninh.gov.vn