Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2022

10/05/2022

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển viên chức năm 2022

1. Nhu cầu tuyển dụng:

– Chăn nuôi: 01 người (Kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc Bác sỹ thú y);

– Thủy sản: 01 người (ĐH chuyên ngành thủy sản);

– Trồng trọt: 01 người (ĐH chuyên ngành Nông học);

– Quản trị viên hệ thống: 01 người (Có bằng TN từ trung cấp trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên).

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ): 01 bản

– 02 ảnh màu cỡ 4×6 kiểu ảnh CMND, có ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

(xem thêm chi tiết tại Website www.khuyennongtphcm.vn)

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: 

– Từ ngày 15/5/2022 đến 17g00 ngày 15/06/2022 (Trong giờ hành chính)

– Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: (028) 39.313.016 (Trong giờ hành chính)

Nguồn tin: Báo Người lao động