Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm TPHCM tuyển dụng viên chức năm 2022

21/09/2022

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm TPHCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

Chức danh:

Kế toán viên: 01 vị trí

Có bằng TN đại học trở lên thuộc ngành kế toán;

Chứng chỉ ngoại ngữ: Trình độ B trở lên hoặc Bậc 2 trở lên theo Quy định của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Chứng chỉ tin học: có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014; Nếu đang có chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016 thì được công nhận tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản;

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020)

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. (Riêng những trường hợp đang ký hợp đồng lao động với Trung tâm thì sử dụng lý lịch mẫu 2C-BNV/2008 do Thủ tướng cơ quan sử dụng ký);

– Bản sao giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân và bản sao sổ Hộ khẩu thường trú;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp); trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/2/2007;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (Theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013) do bệnh viện Quận, Huyện cấp không quá 30 ngày tính từ ngày nộp hồ ớ dự tuyển;

– Bản nhận xét kết quả làm việc tại đơn vị, giấy xác nhận có kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành dự tuyển (nếu có);

Ghi chú: ngày công chứng của các bản sao không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Hình thức tuyển dụng: 

– Hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được thông báo xét tuyển tại Trung tâm, đường bưu điện hoặc số điện thoại.

Thời gian nhận hồ sơ:

– 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

– Phòng Tổ chức – hành chính (địa chỉ trên).

Nguồn tin: kiemnghiemhcm.gov.vn