Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

17/03/2021

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 15/03/2021 đến hết ngày 14/04/2021.

– Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, 315 Phan Châu Trinh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

*** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ksbtdanang.vn