Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022

23/06/2022

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 27/06/2022 đến hết ngày 27/07/2022

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: dongnaicdc.vn