Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022

18/01/2023

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/01/2023 đến hết ngày 20/02/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: moj.gov.vn