Trung tâm Nông nghiệp huyện Trảng Bom, Đồng Nai xét tuyển người lao động sang viên chức năm 2022

05/08/2022

Trung tâm Nông nghiệp huyện Trảng Bom, Đồng Nai xét tuyển người lao động sang viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/08/2022 đến hết ngày 03/09/2022

– Địa điểm: Trung tâm Nông nghiệp huyện Trảng Bom

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 Nguồn tin: trangbom.dongnai.gov.vn