Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2022

09/08/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng lao động năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Đến khi có thông báo mới

– Địa điểm:Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành, Bình Phước

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: dsa.ueh.edu.vn