Trung tâm quản lý bảo trì GTCC và đăng kiểm thủy TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

12/01/2022

Trung tâm quản lý bảo trì GTCC và đăng kiểm thủy TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/01/2022 đến hết ngày 09/02/2022

– Địa điểm: Trung tâm quản lý bảo trì Giao thông công cộng và đăng kiểm thủy, số 1 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sogtvt.haiphong.gov.vn