Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020

24/04/2020

Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/04/2020 đến hết ngày 24/05/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Kế toán, Trung tâm Quan trắc – Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020 Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên xét tuyển viên chức năm 2020

Nguồn tin: sotnmt.hungyen.gov.vn