Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020

26/06/2020

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 14/07/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Sở Xây dựng Hải Dương, Địa chỉ: Số 5 đường Thanh Niên, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: soxaydung.haiduong.gov.vn