Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023

21/10/2023

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023.

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 16/11/2023.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng. Địa chỉ: số 71 Ngô Quyền, phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank

Nguồn tin: soxd.quangtri.gov.vn