Trung tâm Thông tin, Cục CNTT, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2023

18/01/2023

Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/01/2023 đến hết ngày 16/02/2023

– Địa điểm: Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: moj.gov.vn