Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

29/07/2022

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/07/2022 đến hết ngày 28/08/2022

– Địa điểm: Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: lamdong.gov.vn