Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

28/07/2020

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/08/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: svhttdl.bentre.gov.vn