Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 3)

13/09/2022

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Cầu Ngang, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 3), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Nội vụ huyện Cầu Ngang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank blank blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: travinh.gov.vn