Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

17/11/2020

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 17/12/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế Cẩm Khê, Khu 13, TT. Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: trungtamytecamkhe.vn