Trung tâm y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2020

31/07/2020

Trung tâm y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/07/2020 đến hết ngày 29/08/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm y tế huyện Cần Đước,  Khu 1B, thị Trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trung tâm y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2020

Trung tâm y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2020 Trung tâm y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2020 Trung tâm y tế huyện Cần Đước, Long An tuyển dụng nguồn ngoài Y tế học đường năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.longan.gov.vn